Hello and welcome to my blog ! I’m Stefanija , 19 years old girl from Macedonia .This blog is place for all my creative thoughts , fashion and daily outfits.My blog is about my interests , passions and my personality, where I can express myself throught photos and words.I hope you will have fun here !

 

Здраво и добродојдовте на мојот блог ! Јас сум Стефанија и имам 19 години, од Македонија .Овој блог е место за сите моите креативни мисли , мода и дневни комбинации .Мојот блог е наменет за моите интереси , страсти и мојата личност , каде што можам да се искажам себеси преку фотографии и зборови .Се надевам дека ќе Ви е забавно тука!